Salih Özcan'ın Hilâl Dergisindeki şiiri

RİSALE

50-

Salih Özcan'ın Hilâl Dergisindeki şiiri

2015-08-08 11:52:00

SaidNur AmblemSalih Özcan'ın Hilâl Dergisinin Nisan-Mayıs l960 tarihli 2. cildin l4. sayısında Hulûsî Bitlisî Aktürk'ün Kalender Asrî imzasıyla yazdığı şiiri:

 

salih özcan ile ilgili görsel sonucu

Said Nursî için

 

Bediüzzaman'dır Said Nursî,

 

Bitlis, Van beyninde gelmiş dünyaya,

 

Urfa'da o nurlu asırlık dâhi,

 

Kadir gecesinde erdi Mevlâ'ya,

 

Ramazan'dan mâlûm Kur'ân-ı Kerîm,

 

Kadrini göstermiş arz-ı semâya

 

Dünyada esirdi, Cenette hürdür,

 

Hayatta sadıktı, haklı dâvâya;

 

Peygamberin ceddi Halilurrahman,

 

Said'i yükseltir, Arş-ı Âlâya,

 

İbrahim Halil'e Nemrud'un zulmü

 

Tarihen intikal etmiş uhraya,

 

Bediüzzaman'ı medenî devran,

 

Neden esir etti, her esirrâya;

 

Beynelmilel Ağa Han'lar, Gandiler,

 

Dinde uymuş muydu asrî sevdaya?

 

Onlar kanaatta serbest yaşadı,

 

Saik de oldular haklı iğvaya,

 

Said'e tarikat isnad edenler,

 

Dönmedir, kapılmış ehl-i havraya,

 

Yakındır kıyamet şeksiz hesapla,

 

Sıratlar, mizanlar kaldı ferdaya;

 

Meryem ismetine şahid Saidi,

 

Şakîler uğrattı hep iptilâya;

 

Yüz otuza bâliğ nurlu âsârı,

 

Yaşar armağandır, bağlı manâya;

 

Tahtı Türk İslâmın kalbinde sabit

 

Said baş eğmezdi zulme, ednaya;

 

Mücevher tarihle misafir olsun,

 

Şâhımıza, Hâtem-ül Enbiyaya.*

-------------------
*:Son satır, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin vefat tarihi olmuştur. Vefat, hicrî tarihe göre l379 olup, ebced hesabına göre bu satırın toplamı da l379 çıkmaktadır.

 

Kaynak: Nur.Gen.tr

Risale-i Nur Araştırma Merkezi

 

Yozgatnur

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1