Safer ayı!

Yozgat Nur |  görsel 1

50-

yozgatnur66 38 Takipçi | 0 Takip

SaidNur Amblem

Ey bu vatan gençleri! Firenkleri taklide çalışmayınız! Âyâ, Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefihane taklid edenler, ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i'dam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittiba ettikçe, hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz!.. Çünki şu surette ittibaınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır!.. Lem'alar ( 120 )

50-

Herkes Okusun Diye Uygun Fiyatlara Risale-i NurKülliyatları

Kategorilerim

Okumak İstediklerim

Risale-i Nur

Son Şahitler

ilmihal

Nurcular

Makaleleri

Haberler

Nokta-i Nazar

itirazlara Ceveplar

Vecizeler

Gayr-i Münteşir

Soru & Cevap

Medyadan Seçmeler

Son Eklediklerim (2672)
Tüm içeriklerim

Fotoğraf |  görsel 1

Takipçilerim (38)

Safer ayı!

2007-05-20 18:55:00
 
Safer ayı!

okurumuz: “Safer ayı ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor ve son Çarşamba günü hangi tarihe denk geliyor, bahsetmiş olduğunuz duâyı yapmak istiyorum beni bilgilendirirseniz şimdiden teşekkür ederim.”

Safer ayı hicrî ayların ikincisidir. Muharrem ayından sonra başlar, Rebiülevvel ayı ile biter. Şimdi Rebiülâhir ayının sonu olduğuna göre yaklaşık iki ay önce bitmiştir.

Safer ayının son Çarşambasında yapılması tavsiye edilen bir duâ vardır. Günü geçmiş olmakla beraber, her zaman Allah’a şer ve musibetlerden sığınılacağında yapılabilen bu duâ şöyledir:

“Bismillâhirrahmânirrahîm: Allah’ım; hamd ve şükür Sana mahsustur! Minnetim Sana’dır! Ben Senin kulunum ve ben bundan dolayı huzurluyum! Nefsimi, dinimi, dünyamı, âhiretimi, işlerimin sonunu ve amelimi Sana emanet ediyorum. Bütün Muhammed (asm) ümmetini Senin gücünün, havlinin, kudretinin ve kuvvetinin şiddetinden, Sana emanet ediyorum! Muhakkak Sen, emaneti koruyansın; hükmü nâfiz olansın; kazası gâlib olansın! Ya Ahkeme’l-Hâkimîn ve yâ Esra’el-Hâsibîn ve ya Ekrame me’mûlin ve ecvede mes’ûlin yâ Hayyu, yâ Kayyûmu, yâ Kadîmü, yâ Ferdu, yâ Vitru, yâ Ehadu, yâ Samedu, yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû küfüven ehad! Yâ Azîzu, Yâ Vehhâbu, Salla’llâhu alâ hayr-i halkıhî Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn! Âmin!”

501
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1

Yozgat Nur |  görsel 1