Rüştü TAFRAL Ağabeye iftiralara Cevap!

RİSALE

50-

Rüştü TAFRAL Ağabeye iftiralara Cevap!

2015-06-23 18:42:00

Rüştü TAFRAL Ağabeye iftiralara Cevap!

 

Aziz Kardeşim,

E-Mail mektubunu okudum. Bazı şeyler soruyorsunuz. Ben de bildiğimce cevaplıyorum. Birinci sorunuz:

1- Rüşdü abi  Yeni Asya'nın erkan-ı sittesinden  mi  idi?

Cevap: Rüşdü Abi Yeni Asya'nın rüknü değildir. Benim bildiğim kadarıyla  Merhum Zübeyir Abinin tensibiyle istişare/denetleme heyetindeydi. Daha doğrusu Zübeyir Ağabey onunla Yeni Asyacıları kontrol altında tutmak istiyordu. https://www.youtube.com/watch?v=G36Ni2oPOmw

2- O heyetin içinde, meşveretlerine  dahil miydi?  Ne zamana kadar bu beraberlik oldu?

Cevap: Zübeyir Abinin teşkil ettiği ve 19 madde halinde yazılı hale getirdiği gazeteyi denetleme/istişare heyeti var. Bu 13-14 kişilik heyetin içinde Rüşdü abinin ismi de konmuştur. Fakat baştaki Mehmetler bu heyeti hiç toplamamışlar ve heyetin faaliyeti olmamıştır.

Bu 19 maddelik Gazete Şartnamesi ittihad.com.tr ve http://yozgatnur66.blogcu.com/zubeyr-agabeyin-gazete-sartnamesi/20112431 adreslerinde vardır. 

Bunun işlemediğini gören Zübeyir Abi Süleymaniye dersanesinden Rüşdü Abilerle beraber 1967-1968 lerde ayrılmıştır. Fakat bu ayrılış öyle bıçak keser gibi ayrılış değildir.

3- Doksanlı yıllarda FG'in aleyhinde y.asyacılarla ittifak etmiş miydi?  Çünki "FG nin aleyhindeki 
kahramanlıkları da ortak tezgahlarıdır.

Cüz'î maksadlar takip edip muvaffakta olamamışlardır." deniyor....

Cevap: Rüşdü Abiyi 92 yılı başlarında tanıdım. Elhamdülillah bugüne kadar da beraberliğimiz devam etti. Bu 23 sene zarfında çok olaylar oldu. Fakat uzun çeker, detaylarını ihtiyaç olursa anlatırım. "Bunlar Yeni Asyacılarla, F. Hocalarla ittifak ettiler; fakat muvaffak olamadılar" diyenin aklindan şüphe etmek lazım. Aklı sağlamsa başka bir maksadı, başka bir hedefi var diye düşünmek gerekir.  

4- Zübeyr Abinin etrafında bir hizmet heyetinin yetişmesini engellemiş midir Rüşdü abi? Rüşdü abinin en belirgin özelliklerinden birinin ağabeylerin etrafında yetişenleri bertaraf etmek olduğu ifade ediliyor.. Bu doğru mu?

Cevap: Ben İstanbula 1979 da geldiğim için o devrelerdeki olanları görmedim, yaşamadım, bilmiyorum. Fakat Rüşdü Abide bu 23 senelik hizmet beraberliğimde öyle dedikleri gibi bir olaya şahit olmadım. Bilakis dava adamı yetiştirmek istediğine şahitim. Herhalde bu iddiadaki adamların vasıfsızlığını, çapsızlığını veya başka durumlarını gördü ki yanından uzaklaştırdı diye düşünüyorum.

5- (DOKSANLARDA) F.g ile abilerimiz arasında problem çıkartıp güya Hoca'yı malum y.asya heyetinin hizmet dairesine sokacaklardı." Deniyor.. 95'deki Reddiyede Rüşdü abi gizliden bu gibi maksadları  takib etmişdir?

Cevap: bu iddia bana hiç inandırıcı gelmedi...

6- (beşinci maddenin devamı) Bunun neticesinde de Neşriyatları (rüşdü abi/ittihad & y.asya) daha geniş dairelere pazarlayacaklardı." deniyor?.. (Ne acaib komplo teorileri...)

Cevap: Ya bu iddiaya ne diyeyim bu kadar uçuk hayalperestlik olur mu? Bizim ne F:G. ile ne de Y.Asya alakamız var. Bu iddia sahibini acil ruh hastalıkları doktoruna havale ederim. 

Ben Allahın lütfuyla Fethullah hocanın mahiyetini 1972 de Merhum Ahmed Feyzi Abi vasıtasıyla İzmir'de bizzat kendinden öğrendim. Nesil Yayınlarında çıkan "Risale-i Nur'un manevi avukatı Ahmed Feyzi Kul" isimli eserde tafsilatını yazdım. Oraya bakılabilir. Sonra 1974'te F.Hocanın bazı talebelerinin çevrede "Hoca Hz. İsa'dır" iddialarına karşı tavır koymakla aramız iyice açıldı. Bunu mecburiyet altında ekrana çıktığım geçen sene AHABER tv de canlı yayında açıkça söyledim. Bu güne kadar kimse çıkıp yanlış diyorsun demedi. 

https://www.youtube.com/watch?v=cycc0FBGPIc

Sonra yani 1980 den sonra kader beni İstanbula sevk etti F. Hoca yine burada karşıma çıktı. O zamanların Nurun bir merkezi olan Nurtaşında (Kıztaşı) hizmetlerde kaldım. Fakat kısa süre sonra onlarla anlaşamadım ayrıldım. Sonra İttihad yayınevini kurdum. Bir kaç sene sonra Rüştü Abi ile tanıştık. Benim neşriyat yaptığımı öğrenince o da yardımcı olmaya başladı. 1994 yılında Hoca taifesinin Risaleleri sadeleştirme çalışmalarını yakinen öğrenince Rüşdü Abiyle beraber "Risale-i Nur'un Mahiyeti ve Sadeleştirme Mes'elesi" adıyla bir kitapçık hazırladık ve neşrettik. Hekimoğlu İsmail Bey bunu bizzat Hocaya ve adamlarına götürdü ve bizzat onlara okuduğunu söyledi. Buna karşılık o zaman sadeleştirme çalışmalarına son verdikleri söylendi.

Sonra 1995 yılında Hem Hürriyet Gazetesinde hem Sabah Gazetesinde  F.Hoca ropörtajı 11 gün yayınlandı. Ben o nüshaları biriktirdim sonra bir defa daha okudum. Dehşet şeyler vardı içinde.

Sonra Rüşdü Abiyle, Merhum H. Demirelle istişare ettik bir cevap verelim hiç olmazsa broşür neşredelim dedik. Usulünü görüştük ve Risale-i Nurlara taalluk eden konulara cevap yazalım gerisini hocalar, müftüler Diyanet cevap versin dedik. Broşürden bin bastık her taraf gönderdik.

Akit yazarı bizim broşürü köşesine taşıyıca bizim adresi de, telefonu da verince binlerce insan mektup, telefon broşürden istemeye başladı. Tabi ki meccanen 10 bin basıp her yere gönderdik. Zaten bize eskiden beri kızan F.Hoca taraftarları hücuma da geçtiler.

Fakat en garibi Hekimoğlunun Zaman Gazetesinde aleyhimize yayınlanan yazısı ve bazı abilerin Hocaya sahip çıkıp bizim hakkımızda aleyhte yazıları idi.

Fakat biz hiç gücenmedik zaten gücenmeye de hakkımız yoktur. Neticede o hareket yanlış da olsa bizim bir şey dememiz uygun olmazdı. Zaten o lahikayı yazan abiler kendileri hatalarını tashih ettiler.

Sonra Hocanın adamları bizim yayınevine  ambargo uyguladılar, onlarla iş yapan bütün dağıtıcılar kitapçılar da bize tavır aldı. Sonra bazı nurcular da kraldan fazla kralcı kesilerek bizi sözlü veya telefonla tehdit, ikaz her şeyi yaptılar. 

7- "Zubeyr abi o şahsı da (r.tafral) diğerleri gibi terk edip, gitmiştir. " deniyor..

Cevap: Benim bildiğim Rüşdü abiyi evvela Hasekide bir eve yerleştirmiş onların yanlarında ayrılarak kendisi de oraya yerleşmiştir. Bunu Rüşdü Abi hem bana hem kendisiyle röportaj yapanlara açıkça anlatmıştır.

8- Rüşdü abinin Zübeyir ve Tahirî abilerden sonra diğer erkanlarla olan hukuku devam etmiş midir? Yoksa abilerden kopup bütün bütün ayrı mı çalışmışdır?

Cevap: Ben yirmi küsur senedir tanıyorum diğer abilerle bir problemini görmedim, duymadım. Ahmet Aytimur abiyle Hüsnü Bayram abiyle beni tanıştıran Rüşdü Abidir. Her Pazar gündüzleri Sofular dersanesinde ders vardı Ahmet Abi daha düne kadar sağlığı yerinde iken Rüşdü Abini yaptığı derse gelirdi. Şimdi ikisinin de sağlığı müsait değil dışarı çıkamıyorlar, birinin desteği olmadan şahsi işlerini de göremiyorlar.

Hem bundan iki üç ay evvel Ahmet Abiyle beraber Rüşdü Abiye Büyükçekmeceye ziyarete gittik. Rüştü Abi dediki kısa bir süre önce Abdullah Abi de ziyarete gelmiş, sohbet etmişler. Çünkü Rüştü abi eskidenberi merdumgiriz hem sıhhati daha kötü durumda.

Abilerimiz işte böyle faziletli insanlar!

Ya bu iftiraları, dedikoduları atanların durumu nedir?

9- "95'de Gülene reddiye yapılan broşürün neşri neticesinde abilerimiz, -medyada nurcular gülene hücum ediyor tarzında haberler, iddialar çıkınca- hoca lehinde beyanatta bulunmak durumunda kaldılar" deniyor..

95'deki Gülen reddiyesi içün Rüşdü abi neden Erkanlara danışmadı? bu gibi meselelerde umumu uyarmak için hazırlanan bir lahikada (rükün olan) abilerden onay almak, enazından istişare etmek gerek miyor mu?

Cevap: Buna cevaben: Sana ne be adam diyesim geliyor? Abiler neden F.Hocayı müdafaa etsinler. Hem 90 yılında yine verdikleri bir cevapta Hocanın adamları için çok sert ifadeler kullandılar. Risale-i Nurun müdafaası her nur talebesinin vazifesidir. Üstad demiyor mu her biriniz bekçisiniz diye!

10- Emirdağ lahikasının ikinci kısmının mektubları nasıl bir araya getirildi, erkanlar heyetinin münasib gördüğü mektublar neşre hazırlanırken bilahare nâşirler mabeyninde -rejimle mahkemelik oluruz diye- lozana dair büyük doğudan iktibas gibi mektubların yayınlanmasına itirazlar oldu mu? kimler itiraz etmiş? lozanın iç yüzünün Emirdağ İki'ye konmasından Rüşdü abinin ne gibi gayreti oldu?

Cevap: Ben bu devrede burada olmadığım için bilmiyorum. Fakat tüm abilerin tasvibiyle basıldığını biliyorum. Belki Ankaradaki abi karşı olmuş olabilir.  

Rüştü Ağabeyin dilinden: https://www.youtube.com/watch?v=1lnFuOI9zo4

11- Yetmişli yıllarda (Tahiri abiyle beraber kalırken) Rüşdü ağabeyin Gülen lehinde çalışması ve onun adamları ile teşrik-i mesaisi olmuş mudur (medrese alımı, onun vaazını dinleme, hizmet vakfına gülenin dahli gibi)? ve Güleni ağabeylere ve nurculuk camiasına kabul ettirmek için hangi gayretler içinde oldu? bu iddilar doğru mu? doğruysa ne kadarı doğru?

Cevap: Hizmet Vakfını tüzüğü gereğince kurucu heyetin her biri vefatından sonra yerine seçilecek üç kişiyi kapalı zarf usulüyle tayin etmişlerdir. Merhum Tahir Ağabeyin vefatından sonra açılan kapalı zarf içinde Salih Özcan, Fethullah Gülen ve Ramazam demir isimleri çıkmış  ve mütevelli heyet de bu üç isimden Fethullah Hocayı tercih etmiştir. Durum bundan ibarettir.

12- Rüştü Tafral F. Gülen'in daire içinde palazlanmasına sebeb olmuş mudur? Fet.Gülen'e destek mektubu yazdırmış mıdır?

Cevap: Külliyen yalan! 

13- Yeniasyacıların iç yüzünü deşifre eden Zübeyir ağabeyin mektubunu Rüşdü Abi neden yakmışdır? Böyle yaparak bunların önüne geçilmesine mani olmuş olmuyor mu? 

Cevap: O konuyu bana kendi anlattı dedi ki: Zübeyir Abi bir kış günüydü odasına çağırdı sobada yanıyordu. Buyur abi dedim. Bana O günkü ahvali ve  o ahvalin başları hakkında  yazdığı mektubu uzattı, okudum, dondum kaldım. Yüzüne baktım.  O da bana baktı hiç konuşamadım o da konuşmadı. Şuurum taalluk etmiyordu. Ben ona yanan sobayı gösterdim. O da şöyle elini havada bir salladı ve tek cümle olarak "Ben de zamana havale ediyorum." dedi. Başka konuşmadık.  Şöyle düşündüm. Kan gövdeyi götürecek. O da tam inanmamıştı ki ısrar etmedi.

Durum bundan ibarettir. Yazacak daha çok şeyler var. Fakat şimdilik bu kadar yeter. O vesveseli zatlar hakkında da yazacak bazı şeyler var. 

Her neyse sükut lazım.....

Selam eder, Mi'racınızı tebrik ederim.

Kardeşiniz Mesut Zeybek 

Risale-i Nur Araştırma Merkezi

Yozgatnur

 

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1