RİSALE-İ NUR ÖLÇÜLERİ İLE CEVAPLAR

RİSALE

50-

RİSALE-İ NUR ÖLÇÜLERİ İLE CEVAPLAR

2016-08-13 09:29:00

20 sene evvel binlerce adet basılarak yayınlanmış bu broşürdeki cevaplar ve ikazlar Risale-i Nurdan derlenmiştir. Bu izahlardan maksat,Risale-i Nura ve Bediüzzaman Hazretlerine hürmeti, muhabbeti, sadakati ve bağlılığı olanları ikaz etmek ve İttihad-ı İslama ve İslam Kardeşliğine uymalarını temin etmekti... Yoksa Nura yakın olup da Risale-i Nurları bağlayıcı ölçü ve  kesin düstur kabul etmeyenlere, hidayet duasından başka diyecek sözümüz yoktur... 

 

 

Hoca’nın Gazetelerde Çıkan Beyanatlarına ve İddialarına 

 

RİSALE-İ NUR ÖLÇÜLERİ İLE CEVAPLAR 

 

28.7.1995 – İstanbul 

 

1. Hoca, Zaman Gazetesi'ndeki bir iddiasında, "Başörtüsü, tesettür füruattır. Temel mes'eleler varken füruatın kavgasını vermek, üslub bakımından yanlış..."diyor. (Zaman Gazetesi) 

 

Hürriyet Gazetesinde ise, “Kadının başını örtme meselesi, bir iman meselesi ölçüsünde önemli değildir. Allah’a karşı kulluk, umumi manada kulluk meselesi ölçüsünde önem arzetmez bunlar. Teferruata ait meselelerdir…” (Hürriyet 27/01/2003) 

 

Bediüzzaman Hazretleri ise tesettüre; «Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir esası olan tesettür şiarı...» (Kastamonu Lahikası sh:262) demekle füruat değil, aksine ehemmiyetli bir esas olduğunu nazara veriyor. Evet âhirzaman fitnesinin açık-saçıklıkla hayasızlaşan kadınlardan çıktığına dikkat çeken Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: 

 

«Ahirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, taife-i nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadîsin rivayetlerinden anlaşılıyor. ... Bu zamanda zındıka dalaleti, îslâmiyete karşı muharebesinde, nefs-i emmarenin planıyla, Şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi; yarım çıplak hanımlardır ki, açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehl-i imana taarruz edip saldırıyorlar.» (Gençlik Rehberi sh:23) 

 

Yine Bediüzzaman Hazretleri diyor: 

«Fitne-i âhirzamanın mahiyeti bana göründü ki; o fitnenin en dehşetlisi ve cazibeda, kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor.» (Gençlik Rehberi sh:16) 

 

Demek tesettür mes'elesinin füruat olması şöyle dursun, ahkâm-ı kat'iye-i Kur'aniye arasında hayatî bir ehemmiyeti haizdir. Bu sebebledir ki: «O fitneyi ateşlendiren ve talim eden irtidatkâr bir şahs-ı manevî» (Gençlik Rehberi sh:17) cereyanı, açık-saçıklığı, terk edilmez ve ettirilmez bir 

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1