Kürtler ne zaman müslüman oldu!

RİSALE

50-

Kürtler ne zaman müslüman oldu!

2007-08-01 18:24:00

Kürtler ne zaman müslüman

 

Okurumuz:Kürtler ne zaman müslüman oluyor? Ayrıca Kürtler müslüman olmadan önce hangi dine inanıyorlardı?

 

     Kürtler Müslüman olmadan önce, en çok etkilendikleri dinin Zerdüşt olduğu hususu kabul görmüş bir görüştür. Zerdüşt'ün Peygamber olup olmadığı ise, alimler arasında tartışmalı bir konudur.

Ünlü Müfessir Alusi'ye göre, Kürtlerin bir kısmı Hz. Peygamber(a.s.m) zamanında müslüman olmuşlardır. Hatta bunlardan "Ebu Meymun Cabân el-Kurdî" ismindeki bir sahabi kürt kökenlidir. (1)

Futuhu'l-Buldan'da (s.208) bildirildiğine göre, Kürtlerin bulunduğu bölgelerden Ruha/Urfa, Harran, Meyafarkin, Hasankeyf, Mardin, Amed/Diyarbakır, Nusaybin gibi bölgeler, savaştan sonra sulh yoluyla fethedilmişlerdir. Bu fetihler, Hz. Ebu Ubeyde'nin görevlendirdiği büyük komutan Iyad b. Ganem tarafından hicrî 19-20. yıllarında gerçekleşmiştir. Buna göre, Kürtlerin, memleketlerinin Hicaz bölgesine yakın olmasının da etkisiyle, bu dönemde Müslüman olduklarını söylemek mümkündür.

Türklerden, fert olarak daha önce de müslüman olanlar olabilir, ancak Türkler toplu halde ilk kez –Müslümanlarla ilk defa karşılaştıkları ve onları yakından tanıdıkları Talas savaşında h. 133/ m. 751'de müslüman olmuşlardır. Çinlilerle birlikte iken bir anda saf değiştirip İslam ordusuna katılmış ve Müslümanların bu zaferinde katkıda bulunmuşlardı. (2)

Meşhur tabiin devrinin âlim ve zahitlerinden olan Abdullah b. Mübarek de Türk kökenlidir. (3)

Türklerin müslüman olması hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

Haşiye-Dipnot:


1- Alusî, 17/67; 26/1-2-1-3; Alusi'nin de belirttiği gibi, "Ebu Meymun Cabân el-Kurdî" ismi, İbn Hacer'in el-İsabe fit'-Temyizi's-Sahabe (Cabân"maddesi) adlı eserinde de yer almaktadır. Ancak elimizdeki nüshada "el-Kürdî" yerine "el-surdî" olarak geçmektedir. Bir matbaa hatası olabilir.
2- bk. Hayati Ülkü, İslam Tarihi, s. 774-775.
3- bk. Abdullah b. Mübarek, ez-Zuhd,-mukaddime-, s.35.

5238
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1