İstişare nasıl olmalıdır?

RİSALE

50-

İstişare nasıl olmalıdır?

2015-07-23 10:46:00

İstişare nasıl olmalıdır?

istişare nasıl olmalıdır ( video izle)

yozgatnur66Zübeyir Ağabey istişarede nasıl bir yol takib ederdi? Istişare konusunda neler söylerdi, tavsiye ederdi. Muhtelif zamanlarda bu konularda söylediği bazı yazılımetinlerde olduğu mevzuları ben derledim.

 

Bir kardeşe yazıdğı bir lahika mektubunda uzun bir mektub bu konuyla ilgili bir parağraf var mesela onunla başlıyalım isterim. Orada ona diyorki:

 

Fedakar kardeşim,

Evvela şunu arz edeyim ki Risale-i Nur hizmeti ve talebeleri mevzuunda herhangi bir mesele olunca benim şahsi fikrimi sormayın.

Üstadımız Rehberimiz, Mürşidimiz Risale-i Nurdur.  

Risale-i Nur ise ölmez, sönmez, şaşmaz ve şaşırtmaz bir Mürşid- i Ekmeldir. Bu Mürşid- i Ekmel başkasından soru sormaya ihtiyaç bırakmaz. Soruları o cevablandırır, müşkülleri o halleder. 

er ben imani, islami ve Risale-i Nur mevzuunda sorduklarınızı şahsi kanaatime göre cevablandırırsam sizde yedi sekiz Nur tabelesinin şahsi cevabına müracaat etseniz, alacağınız cevablar birbirini te‘kid ve teyid etmeyebilir. Bunu için şahsi fikrimi sormayın.. şahısların şahsi fikirlerine müracaat etmeyin…

Herbir cevab birbirinden ayrı olabilir, fakat „ben henüz Risale-i Nur külliyatını ve Mektubları okuyamadım, okusamda bu sorunuzun cevabını bulabilecek derecede değilim, acaba Risale-i Nur ve Lahikalarıvehayud merhum ve muaazzez Üstadımız hayattayken buna benzer bir şey sorulmuş ve cevablandırılmış  ise işitmedim.

Bizim bu meselemize Risale-i Nur ve merhum Üstadımız Hazreti Bediüzzaman ne emrediyor“ tarzında meşveret edeceğimiz nur kardeşlerimizin reylerine bu tarzda müracaat etseniz, kanaatlerin birbirine tetabuk ettiğini, uydugunu veya birbirine yakın olduğunu göreceksiniz.

Işte istişarede en önemli bir temel taş, tarz yani..işte bu suretle yani aradıkları şeyleri öğrenmek ve bulmak için Risale-i Nur u esas yapan Nur talebeleri Risale- i Nurun meslek ve meşrebine ve merhum Üstadımızın muamelatına muvafık olarak Hizmet-i Nuriyede muvaffak olurlar. Bunun için sizde öğrenmek ve amel etmek çırpındığınız mevzuu Risale-i Nurdan arayınız. Orada çok mükemmel bir surette o mevzuu hakkında sorduklarınızın cevabını bulacaksınız.

istişare nasıl olmalıdır ( video izle)

Üstadımız hizmetlkarları olarak bizim meşveret tarzımız şudur:

Biz Nur erkanları toplanırız, meşveret edeceğimiz zaman toplanırız mevzuu ortaya koyarız.Herkez Üstaddan Risale-i Nurdan mevzuu hakkında hatırına geleni söyler. (Bak şahsi kanaatlarına müracaat etmiyorlar..) yani Ütsadımızın meslek ve meşrebin en uygun şeklin tesbitine çalışılır. Neticesi meşveretin kararı olur.

 

Meşveretin asli gaye ve vazifesi Üstadımızın meslek meşreb ve tarzın tesbiti ile ona imtisalen hizmet-i Kur‘aniye ve imaniyede çalışmaktır. Meşveretin asli unsuru budur. Risale-i Nurun hocası Risale-i Nurdur. Başkalarından desr almaya muhtaçdeğildir. Risale-i Nurun manevi dersi vardır. Derslerinden bir manevi ciheti vard

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1