işarat-ül i'cazını Kim Tahrip Etti? (2)

RİSALE

50-

işarat-ül i'cazını Kim Tahrip Etti? (2)

2015-01-28 00:14:00

Diyaneti işarat-ül i'cazını 

 

Kim Tahrip Etti? (2)

Birinci Kısım için Tıklayın

***Diyanet İşarat-ül İ’caz 294;
Bir tarzda devam eden bir elemin tesiri gittikçe azalır.
***Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 142:
Zira bir çeşit üzerine devam eden elemin tesiri gittikçe azalır.
? Elemin tesirinin gittikçe azalmasının sebebi tarz değil elem çeşidinin aynı olmasıdır.
Envarda çeşit kelimesi tarz kelimesi ile değiştirilmiş.
*** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 101
Zira bir tarzda devam eden bir elemin tesiri gittikçe azalır; tazelendikçe tesiri çok olur.

***3. Basım Diyanet İşarat-ül İ’caz 294;

Zira bir çeşit üzerine devam eden elemin tesiri gittikçe azalır.

_______________________
***Diyanet İşarat-ül İ’caz 298;
Halbuki sizler saadete bedel lezaiz-i faniye ve manafii alınıyor.
***Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 142:
Halbuki saadete bedel lezaiz-i faniye ve menafii cüz’iyeyi alıyorsunuz.
? “Sizler”zamirinin eklenmesi ile umumi mana daraltılmış .
Lezaiz-i faniye ve menafi-i cüz’iyeyi alanların bütünüdahil edilerek mana tanımlanmış.
*** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 101
 Halbuki sizler saadete bedel, lezaiz-i faniye ve menafi-i dünyeviyeyi alıyorsunuz. 
_________________________
***Diyanet İşarat-ül İ’caz 366:
Böyle bir zulmete düşen…
***Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 157:
Böyle bir zulmet musibetine düçar olan bir adam..
? Bu münafıkların zulmete kendileri ihtiyarları ile tercihleri ile girdikleri önceden ifade edildi.Düçar olmak bunu ifade eder.
Zulmete düşmek kelimesi ise bunu ifade etmez.
*** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 120
Böyle bir zulmete düşen bir adam, evvelen kendisini kurtaracak bir sese kulak verir, etrafı dinler.
________________________
***Diyanet İşarat-ül İ’caz 366:
Titredikçe batar..
****Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 157;
Depreştikçe batar..
? Batmanın sebebi değiştirilmiş titremek korkuyu ifade eder. Halbuki bataklığa batmanın sebebi depreşmek,hareket etmek bir şeyler yapmak,aktivite anlamlarına gelir.
Titremek bunları ifade etmez.
*** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 120
Bataklığa düşen adam gibi titredikçe batar. Battıkça zulmette kalır. 
-----------------
***Diyanet İşarat-ül İ’caz 366:
Kur’anın kendilerini irşad etmesine mani olmuştur. Cümlesi ilave olunmuştur.
*** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 120
Kur’an’ın kendilerini irşad etmesine mani olmuştur.
__________________
***Diyanet İşarat-ül İ’caz 372:
Vahşetle ihata edilmiş..
***Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 160;
Vahşetle abluka edilmiş..
*** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 122
Ve vahşetle ihata edilmiş
______________
***Diyanet İşarat-ül İ’caz 372:
Dehşetli hadisatıyla tehdit edici belalarıyla boğucu …
***Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 160;
Belalarıyla tehdit edici hadisatıyla nara atıcı…
*** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 122
dehşetli hadisatıyla tehdit edici, şedaidiyle sıkıcı bir şekilde görür.
_______
***Diyanet İşarat-ül İ’caz 376:
Zulmet zulumat alemi tekrar dirilir,o vasi meydanı tekrar kaplar ..
***Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 163;
Zulmet alemi dirilir meydan-ı haşre gelir
? Haşir meydanı kelimesi çıkarılmış.
*** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 124
 Ve ani olarak berkin ölümüyle de zulümat alemi tekrar dirilir, o vasi meydanı tekrar kaplar.
___________
**Diyanet İşarat-ül İ’caz 378;
Bu kadar tazipler
***Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 165;
Yahu bu kadar tazipler
? Hitap çıkarılarak hitap makamı fevt edilmiş.
**** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 125
suale geldi ve dedi: "Bu kadar tazipler altında ezilmektense, birden bire ölüp gitmeleri veyahut bütün bütün sağır ve kör olmaları daha iyi değil midir?" diye sordu. 
______________________
**Diyanet İşarat-ül İ’caz 392;
Allahın belasına maruz kaldılar.
***Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 175;
Allahın belasına muhat ve maruz kaldılar
? Muhat kelimesi çıkarılmış mana düşmüş.
**** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 133
En nihayet haybet ve hüsrana uğrayarak her taraftan Allah’ın belasına maruz kaldılar. 
______________________________
**Diyanet İşarat-ül İ’caz 394;
Onların gözlerinin şuaından o şekilleri alıp götürüyor.
***Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 177;
Gözün şuaından o şekilleri kaptırıyor.
? Bu değişiklik nifakın fıtrat üzerindeki tesirinin anlatımını bozuyor.
**** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 133
 onların gözlerinin şuasından o şekilleri alıp götürüyor.
_______________________________
***Diyanet İşarat-ül İ’caz 396;
Fikren zulmeti düşünmediklerini ..
***Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 179;
Fikirlerini zulmeti getirmediklerine …
**** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 136
fikren zulmeti düşünmediklerine, ancak aleddevam ziya için bir fırsat beklerlerken, birden bire zulmetin hücumuna maruz kaldıklarına işarettir. 
___________________
***Diyanet İşarat-ül İ’caz 396;
Kör
***Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 179;
Körlük
**** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 136
gösterdikleri körlük şiddetinden,
-------------
***Diyanet İşarat-ül İ’caz 398;
Sonra,evvelki cümlelere atfeden و harfi,esbabın perdesi altında tasarruf eden ve bütün esbap ve illetler üzerinde murakebe eden bu kudretin,ancak nazar-ı hikmet olduğuna işarettir.
***Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 180;
Sonra evvelki cümlelere atfeden و
Harfi esbabın perdesi altında tasarruf eden ve bütün esbab ve illetler üzerinde murakabe eden bu kudretin,ancak nazarı hikmet olduğuna işarettir.
Kudretin esbab ve illet üzerine tasarrufu,hikmetinde bu tasarruf göstermek olduğu gizlenmiş.
**** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 137
Sonra, evvelki cümlelere atfeden   harfi, esbabın perdesi altında tasarruf eden ve bütün esbap ve illetler üzerinde murakebe eden bu kudretin, ancak nazar-ı hikmet olduğuna işarettir. 
___________________
***Diyanet İşarat-ül İ’caz 400;
Muayyen bir mevkiye çıkar emr-i ilahiye intizaren orada durur.
***Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 182;
Muayyen bir mevkiye sevk edilir .
? Çıkmak durmak esbaba verilmiş. Envar da tercüme ise bunun kudret tarafından bir sevk edilme manasını gösteriyor. Esbab anlatılırken tercüme hatası esbabı fiil sahibi göstermiş.
**** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 138
muayyen bir mevkie çıkar, emr-i İlahiyeye intizaren orada durur. 
_____________________
***Diyanet İşarat-ül İ’caz 400;
Evvela bu cümle münafıkların ve yolcuları istila eden dehşetin hakikat olduğuna bir fezleke bir hülasadır.
***Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 182;
Evet evvela bu cümle münafık ve yolcuları istila eden dehşetin tahkiki için bir fezleke ve bir hülasadır.
? Tahkik meselede derinleşme,derinliğindeki esasları ortaya çıkarma fiilidir. Ayetin yaptığı budur. Bunun hakikat ifadesi aynı manayı göstermez.
**** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 138
Evvela, bu cümle münafıkları ve yolcuları istila eden dehşetin hakikat olduğuna bir fezleke ve bir hülasadır.
______________________
***Diyanet İşarat-ül İ’caz 366;
…vaziyetlerini bildirir
***Envar Osmanlıca İşarat-ül İ’caz 157;
Her iki tarafdan haber verir ve şanlarını bildirir…
Şan lügat manası tabiat;huy,adet,hal,keyfiyet,şöhret,şan,ün,nam,mahiyet .
? Vaziyet kelimesi bu manaları tazammum etmez.
**** Yeniasya İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 119
her iki taraftan haber verir, vaziyetlerini bildirir, ayna gibi hallerini gösterir.

Risale-i Nur Araştırma Merkezi

Yozgatnur

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1