insanın Bahçesi

RİSALE

50-

insanın Bahçesi

2015-08-16 23:23:00

 Dördüncü Nokta: Âlem için tek bir yüz, bir cihet değil, pek çok umumî ve muhtelif vecihler vardır. Ve faideleri temin eden, kesretle umumî ve mütedâhil yani birbiri içinde cihetler vardır.

Ve istifade yollarının da envaen türlü türlü tarîkleri vardır. Meselâ senin güzel bir bahçen vardır.

bahçe, bir cihetten senin istifadene tahsis edildiği gibi, diğer bir cihetten de halkı faidelendirir. Meselâ o bahçenin hüsnüne, güzelliğine her bakan bir zevk alır, bir inşirah peyda eder; bunda bir mâni' yoktur.

Kezalik insanın beş zahirî, beş bâtınî olmak üzere on tane hassesi ve duygusu vardır.

İnsan bu duygularıyla ve keza cismiyle, ruhuyla, kalbiyle dünyanın herbir cüz'ünden istifade edebilir; mâni' yoktur.

İşarat-ül İ'caz ( 186 )
 

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1