Hulefa-i Raşidîn hem halife hem reis-i cumhur idiler.

RİSALE

50-

Hulefa-i Raşidîn hem halife hem reis-i cumhur idiler.

2015-10-29 11:10:00

 

"Sen selef-i sâlihîne muhalefet ediyorsun? Cevaben diyordum: Hulefa-i Raşidîn hem halife hem reis-i cumhur idiler..." İzah edip konu hakkında bilgi verir misiniz?

 

50-"Sonra dediler: Sen selef-i sâlihîne muhalefet ediyorsun?"

"Cevaben diyordum: Hulefa-i Raşidîn hem halife hem reis-i cumhur idiler. Sıddık-ı Ekber (R.A.) Aşere-i Mübeşşere'ye ve Sahabe-i Kiram'a elbette reis-i cumhur hükmünde idi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat-ı adaleti ve hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler..."(1)

 

İslam’ın özünü kavramayan bazı nadanlar demokrasi ve cumhuriyet rejiminin İslam’a zıt bir rejim olduğunu öne sürüyorlar. Ve demokrasi ve cumhuriyeti savunanları sahabe, tabiin ve tebe-i tabiindediğimiz selef-i salihine muhalefet etmekle itham ediyorlar.

Oysa dört halifenin döneminde hem halifelik hem de cumhuriyet beraber bulunuyordu. Hazreti Ebubekir (ra) hem Aşere-i Mübeşşere'ye hem de sahabeye cumhurbaşkanlığı yapmakta idi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat-ı adaleti ve hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler. Şayet cumhuriyet yönetim şekli  İslam’a uygun bir rejim olmasa idi başta dört halife buna karşı çıkar, seçim sistemine asla müsaade etmezlerdi. Demek olaya yüzeysel bakanların iddia ettiği gibi cumhuriyet rejimi selef-i salihinin reddettiği bir rejim değil, aksine en kamil manada tatbik ettikleri bir yönetim şeklidir. 

Özetle Üstadımız burada dört halifenin dönemini örnek göstererek, demokrasi ve cumhuriyet rejiminin İslam’a en uygun ve en güzel bir yönetim biçimi olduğunu ifade edip, İslam adına bu rejime karşı çıkanlara bir ders veriyor.

(1) bk. Şualar, On İkinci Şua. 

Kaynak: SorularlaRisale

 
Risale-i Nur Araştırma Merkezi

 

Yozgatnur

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1