Gayr-i Münteşir Bir Lahika

RİSALE

50-

Gayr-i Münteşir Bir Lahika

2017-04-15 14:09:00

Risale-i Nurun mahiyeti, ehemmiyeti, neşri gibi meselelere dair Gayr-i Münteşir Bir Lahika

 

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا

 

Aziz, mübarek, kıymetli ve müşfik Üstadımız Efendimiz Hazretleri!

 

     kulliyat   Evvelâ: Cenab-ı Hak’tan sıhhat, âfiyet ve uzun ömürlerinizi diler, en derin hürmet ve muhabbetle el ve ayaklarınızdan öperiz efendim.

       Sâniyen: Hacı Osman Çalışkan kardeşimiz vasıtasıyla çok kıymetli selâmlarınızı aldık. Kalblerimiz inşirah buldu. Ondan daha evvel posta ile siz mübarek Üstadımızın çok değerli ve ayn-ı hakikat olan Adalet Bakanı ve Başbakan’a hitaben istidanızı da aldık. Fevkalâde memnun kaldık. Bera-yı malûmat gönderilen bu hakikatlı istidanın cerideler vasıtasıyla neşrini münasib görerek Sebilürreşad ve Doğu’ya götürdük.

      Gönderilmiş olan bu istidanın aynı ifade ve kelimelerle neşrini rica ettik. Onlar da siz mübarek Üstadımızın bir kelimesini bile değiştiremiyeceklerini itiraf etmekle beraber, daha geniş bir muhitin anlaması için yeni üslûba sokmak fikriyle müsaadelerinizi beklemektedirler. Biz kat’î surette buna tarafdar olmadığımızdan,Hiç neşredilmesin daha münasibdirdedik. Hattâ Eşref Edib Bey matbaaya bile vermiş, lâkin hemen neşrine mani’ olduk. Artık siz Üstadımıza bu hususu haddimiz olmayarak arz ediyoruz.

      Sâlisen: Abdullah’tan aldığımız adresle Doktor Feyzullahzade Sabit Bey ile görüştük. Size çok selâm ve muhabbet ve arz-ı hürmetleri vardır. Risale-i Nur istiyor ve diyor ki: Bu asrın vazifesi, Risale-i Nur’un tercümanı olan Üstadımızındır.” Sık sık görüşeceğiz. Cevat Rıfat Bey’e selâmlarınızı tebliğ ettik efendim. Derecesiz memnun kaldılar ve selâm ve hürmetlerinin siz Üstadımıza tebliğini rica ile ellerinizden öpüyorlar. Bütün hayatını iman ve Kur’an hizmetine vakfeden Hazret-i Üstadımızın ihlaslı hizmetine hayrandır. Milletimizin bâhusus gençliğin ancak Risale-i Nur ile kurtulacağını ve gittikçe nurlanmakta olduğunu idrak etmiş.

      Râbian: Buradan Câmi-ül Ezher’e bir arkadaş gidiyor. Ramazan’ın askerlikte arkadaşı imiş. Onunla bir Zülfikar gönderiyoruz. Temin edebilirsek bir aded eski huruf Asâ-yı Musa da vereceğiz. İnşâallah Hacı Kılınç Ali kardeşimizle Nur hizmetinde çalışırlar.

     Efendim! Yeni harf Tarihçe-i Hayat gelmiş ve Isparta’ya gönderilmiştir. Oradan size herhalde gönderirler. Cevşen-ül Kebir ise henüz gelmedi. Salahaddin Çelebi de buradadır. Görüştük. İnşâallah gelince siz Üstadımıza gönderilecektir. Gençlik Rehberi’nin tab’ı ise hâşiyeler ve bir de önsöz için Hüsrev Ağabey’e yazmıştık, yeni cevab aldık. Üstadımızın sözü üzerine esasen hazır olan işlerin hemen teşebbüse geçtik. Hüsrev Ağabey ciltçiye hâşiyesi ile birlikte Gençlik Rehberi gönderdiğini yazıyor.

      Yarın Halil Bey’e giderek sandıktan alacağız inşâallah. Bir an evvel bu işin diğer hizmetlerimizin muvaffakiyetle olması ve muvaffak olmamız için dua ve himmetlerinizi bekliyoruz ve çok muhtacız efendim. Esasen hayırlı dualarınızla Nur hizmetinde çalışıyoruz ve Risale-i Nur sessiz fütuhatına devam ediyor, düşmanlarını mağlub ve zelil ediyor. Onların telaş ve çırpınmaları da bunu açıkça göstermektedir.

     Medar-ı iftihar ve medar-ı saadetimiz olan aziz Üstadımız!Çok kıymetli vakitlerinizi zayi’ ettiğimizden ve çok kusurlarımla yazı yazmak cür’etinde bulunduğumuzdan dolayı affımızı rica ederiz. Yalnız şurasını aziz Üstadımıza her zaman için söylemekte büyük bir haz duyuyoruz: İman ve Kur’an, Nur hizmetinde fedaiyiz veyahut bütün varlığımızı Risale-i Nur’a terk ediyoruz. Zira Risale-i Nur iman ve Kur’an hakikatlarını tam neşr ile tam liyakat kesbetmiş. Amma bu husus için de yine dualarınıza muhtacız efendim.

     Efendim! Mürtedlerden en azılılarını Cehennem’e çabuk yollamak için her zaman için emirlerinize muntazırız. Siz ufak bir işaret etseniz hemen hazırız. Kusurlarımızın affını tekrar rica eder, hürmetle el ve ayaklarınızdan öperek dua ve himmetlerinizi bekleriz, rica ederiz efendimiz. Bütün kardeşler hususan Ramazan ve Mehmed Yazıcı ellerinizden öperler. Diğerleri ayrı ayrı arz-ı hürmet ile ellerinizi ve ayaklarınızı öperler efendimiz hazretleri. Gönenli Hâfız Mehmed ve Nimet Hanım çok selâm ve hürmet edip ellerinizi ayrıca öpüyorlar.

İstanbul Nurcuları ve üniversite Nurcuları namına

Abdülmuhsin ve Ziya ve Emin

* * *

Risale-i Nur Araştırma Merkezi

YozgatNur

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1