Eyüp EkmekçiYeni Asya Tuğyanı

RİSALE

50-

Eyüp EkmekçiYeni Asya Tuğyanı

2017-05-06 08:55:00
Bazı arkadaşlar kendilerine Yeni Asyacı diyen bir kısım ecnebi uşaklarıyla ağız dalaşına girmişler. Boşuna kendilerini üzmesinler. FETÖ nun lağım çukuruna onları da bırakıp geçsinler. Cemaat manasıyla yeni Asyacı diye bir grup yoktur. O ismi de bir kısım emperyalizma ajanı kullanmakta ve onları yönlendirmektedir. Bırakın lağım farelerini lağıma,yolunuza devam edin. 
 
Bu yazıyı önce yazmıştım neşretmedim. Fakat şimdi öyle edepsiz bir tavır gösterdiler ki;yeniden yazmaya mecbur kaldım. Arkadaşını söyle bana kim olduğunu söyleyeyim sana. FETÖ çetesiyle, o emperyalizma örgütüyle aynı yola girdiler. Yani önce dine ihanet, sonra vatana, millete ve milletin en kudsi değerlerine hainane taarruz etmekten haya etmez duruma geldiler. İsmini çok kullandıkları Zübeyir Ağabey'in vaktiyle bunlar hakkındaki bir sözünü aynen yazıyorum:

"Haindirler, canidirler, bana karşı da yalanlarını yakaladım,hiçbir itimadım kalmamıştır. Bunlardan her türlü entrika komplo beklenir. "
 
Üstadımızın bir mutlak vekili Hüsnü Bayramoğlu Ağabey, Merhum Zübeyir Ağabey'le beraber Üstadımızın hususi hizmetinde liyakatla bulunmuştur. Nur dairesi için, Üstadımızla olması gereken" müfritane irtibatın "şimdi en mühim vesilesidir. Yani hayat-ı maneviyemizin hayatı olan Necip Üstadımızdan intikal eden kudsi Kur'ani meslek meşrebin, gelen nesillere intikalinde en halis ve berrak ve emin bir vesile-i nimetimizdir.
 
Bu zatların en mühim vazifesi ;yarım asırdır yalanlarla milleti kandırmaya çalışan, bütün hareketleri harici cereyanlar hesabına geçen bir güruh haline geldiği anlaşılan böyle dünyaperest namertlerin,Kudsi,Kur'ani meslek-meşrebi dejenere etmelerinden sıyanetle aynen muhafaza etmek ve istikbal nesillerinin ikicihan saadetlerinin teminine medar keyfiyeti ile değişmeden aynen intikaline çalışmalarıdır...

Üstadımızın on sene kadar en ulvi seviyede ders ve terbiyelerine nail olmuş ve enson vasiyetlerinde,"mutlakvekil" tabiriyle liyakatla tavzif edilmişlerdir.
Mübarek günler hürmetine Kahhar-ı Zülcelal'in adaletine havale ediyoruz. 
 
VESSELEMÜ ALA MENİTTEBEAL HÜDA VEL MELAMÜ ALA MENİTTEBEAL HEVA.
----------------------
Not:Merhum Mustafa Sungur Ağabey:"Zübeyir Ağabey ilerde olacak şeyi nüve halinde iken tesbit ederdi."derlerdi.
Merhum Mustafa Sungur Ağabey Yeni Asyanın sonradan Üstadı, Risale-i Nur'u, Nurculuğu dünyevi siyasetine alet eder duruma geldiği zaman:" Nurun fütuhatını geciktirdi" demişti.
 
Ak Parti için de: "Bunlara ehvenüşşer denmez; a'zamı hayırdır."buyurmuşlardı.
 
 
Eyüp EKMEKÇİ
 
Kaynak: RisaleAjans
 

Risale-i Nur Araştırma Merkezi

YozgatNur

Eyüp EKMEKÇİ
 
Kaynak: RisaleAjans
 

Risale-i Nur Araştırma Merkezi

YozgatNur

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1