Diyanet İşleri Başkanlığının Örnek Olarak Hazırladığı İşarat-ül

RİSALE

50-

Diyanet İşleri Başkanlığının Örnek Olarak Hazırladığı İşarat-ül

2015-12-23 10:45:00
Bir istifsar üzerine bera-yı malumat yolluyorum.
işarat-ül icaz daha yayınlanmadan önce numune için az miktarda basılmış ve ahmet Aytimur abiye DİB başkanı imzalayarak göndermiş. ahmet abi evvela diyarbakırlı bir alim hocaya verdi kanaatini sordu. o hoca tesbitlerini yazılı olarak verdi. sonra ahmet abi onun tesbitleriyle benim de okumamı istedi ben de okudum ve kısaca bu raporu verdim.
 
Ahmet abiden şunu da duydum: bu işaratül icaz üstadın yayınladığı kitap değil
sonra ahmet abi bana dedi ki: tevruzdakiler ve çevresindekiler evvela bu rapora tepki gösterdiler sonra da gelip. biz anlayamamışız bu rapor haklı dediler. bu endişeleri kabul etmişler. 
bu hadise de iki seneye yakın evvel oldu.
selamlar
mesut zeybek
 
-----ooOoo----+-
 
 
Diyanet İşleri Başkanlığının Örnek Olarak Hazırladığı İşarat-ül İ’caz Hakkında Mülahazalar
 
1- Jenerik sayfası denilen ikinci sayfadaki isimlerden teknik hizmet verenler hariç, diğer isimlere gerek yoktur. Risale-i Nur neşriyatında lahikalara isimleri girenler dışında, hiçbir kimse Risalelerin iç kapaklarına isimlerini yazmamışlardır. Böyle bir tatbikat -son okuma ve isimler yazma- Nur neşriyat hizmetlerinde yoktur.
 
2- Üçüncü sayfadaki “İlmi Tahkikli ve Dipnotlu” ifadesi çıkartılmalıdır. Üstadın eserlerini tahkik edebilecek dereceye şimdiye kadar kimse çıkamamıştır.
 
3- Arapça asıllarla beraber basılmasına gerek yoktur. Üstadımız Türkçe’sinin ve Arapça’sının ayrı ayrı basılmasını arzu etmişlerdir.
Bu kitaptaki Arapçalar kontrol edilmemiştir. Eğer Arapça basılırsa orjinali mevcuttur. Tahkiksiz ve dipnotsuz; 1918 baskısı orjinali yeni dizgi ile basılabilir.
 
4- Yeniden hazırlanan ve uzun olan -8 sayfada başlayıp 29 sayfada biten- “İÇİNDEKİLER” çıkartılıp kitabın sonunda bir sayfa olan “FIHRIST” konulacaktır.
 
5- “TAKDİM” kısmında Diyanet’in takdimi ki, iki sahifedir. O takdim ve Ahmet Hamdi Akseki ila alakalı bir sayfalık bahis DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TAKDİMİ ile birlikte kalsın.
 
6- 37. sayfada “İşarat-ül İ’caz Fi Mezann-il İcaz Hakkında” başlıklı yazıdan başlayıp 74. sayfaya kadar devam eden uzun uzun izahatlara ve bilgilere gerek yoktur.
Üstadın kendisinin Türkçe tercümesine ilave ettiği Tenbih, Haşiye, Dört Noktalı Tahiri, Zübeyr, Sungur, Ziya, Ceylan, Bayram imzalı bir sayfa, İfadet-ül Meram ve Kur’an Nedir? Tarifi Nasıldır? toplam yedi sayfalık izahat yeterlidir. Zaten bunlar Türkçe orjinal tercümesinde olan ve bizzat Üstad tarafından konulan bahislerdir.
 
7- Münafıklar bahsi tamamen çıkarılmalıdır. Bunları Üstad bizzat çıkartmıştır. İlk naşirlerden ve halen hayatta olan Said Özdemir ağabey daha yeni tarihli hatırasını bir röportajda şöyle anlatmıştır:
“(Soru) Mesela münafıklar meselesiyle ilgili İşaratül İcaz’da 70 sayfa çıkarıldı. Onları kim çıkarttı?
(Cevap:) Üstad bizzat bana dedi ki: ‘Said kardeş, bu asır münafıklar asrıdır. Onların hücumunu şey etmeyelim. Onun için münafıklar bahsini İşarat-ül İcaz’da bastırmayacağım.’ Kendisi çıkarttı.”
 
Bu kısımda Muhakemat’tan “Unsur-ul Belağat” kısmı da vardır ki bu kitaba konulmuştur. Halbuki Abdülmecid ağabey bunları tercüme etmemiş ve Üstad da böylece kabul etmiştir. Böyle şeylere hiç gerek yoktur. Bu, Üstadın eserlerinde tasarruf yapmak hükmüne geçer. Örnek olarak 1959 baskısı Türkçe tercümesi vardır. Bunu Bediüzzaman Hazretleri tensib etmiştir. Matbaa hataları, teknik hatalar tashih edilir, yeter.
 
8- Naşirler uygun görürse 1918 baskısı sayfa örnek resimlerden hatıra olarak birkaç yaprak konulabilir.
 
9- Hem Arapçalarda, hem de Türkçe tercümelerde altlarda ve sayfa kenarlarında olan, dipnotlara ve kaynaklara gerek yoktur. İsteyen bu konularda yayınevlerinin hazırladıkları yardımcı kitaplara bakabilirler. Bu hususlarda çok kitaplar hazırlanmıştır.
 
10- Karşılıklı okuma neticesinde; 104, 150, 156, 210, 480, 442, 484 sayfalardaki kelimelerde veya cümlelerde tasarruflar vardır. Bu sayfaların karşılığı Envar Neşriyat İşarat-ül İ’caz kitabında şöyledir: 104/16, 150/38, 156/42, 210/68, 480/116, 484/118.
 
Bir Örnek: 116 sayfada Üstad
şöyle demiş: “Buna binaendir ki: إِنَّ الله عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى da kinaye tariki ihtiyar edilmiştir.”
Bu kitabın 480 sayfasında ise şöyle ifade edilmiştir. “Buna binaendir ki: اَلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ayetin
de kinaye tariki ihtiyar edilmiştir.”
Hazret-i Üstad ayet demediği halde onlar ayet demişler ve ayet koyarak farklı ifade etmişlerdir.
 
11- 240 dan başlayıp 404 kadar devam eden “Münafıklar” bahsinde de 36 sayfada tasarruflar vardır. Münafıklar bahsinin basılması sözkonusu olmadığından onlarda düzeltme teklif edilmedi.
 
Hülasa: Eslem tarik orjinaline sadık kalarak basmaktır.
 
 
Bizler Dib'in Risale-i Nurun Neşretmesini taktir edip Dib'e metni veren veya direktif veren kimselerin yanlış yaptığını belirtmek için bu yazıyı neşrediyoruz.
Risale-i Nur Araştırma Merkezi
Yozgatnur

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1