Dellâl-ı Kur'an Said'in vekili..

RİSALE

50-

Dellâl-ı Kur'an Said'in vekili..

2015-08-21 10:07:00

Dellâl-ı Kur'an Said'in vekili..

 

yozgatnur66Evvelâ: Muhterem Üstadıma mâruzatta bulunmak için kalemi elime aldığım zaman, ruhumda büyük bir inkişaf hissediyor ve ihtiyarsızkalemim o andaki muvakkat duygularıma tercüman olduğunu görüyorum. (1) burayı nasıl anlayabiliriz?

 
Elcevap: Sözler hakkında hüsn-ü şehadetiniz, bana büyük bir teselli verdi. Vazifemin bitmediğine dair bürhanlarınız gayet kuvvetlidirler, lâkin ben gayet kuvvetsizim. Fakat Cenab-ı Hakk'a tevekkül edip, o bürhanlara serfüru' ediyorum.
 
Cemaata Sözler'i okumak zamanında, sendeki hissiyat-ı âliye ve fazla inkişaf ve fedakârane hamiyet-i diniye galeyanının sırrı şudur ki:
 
Velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvetteki makam-ı tebliğin envârı altına girdiğin içindir. O vakit sen, dellâl-ı Kur'an Said'in vekili belki manen aynı hükmüne geçtiğin içindir. (2)
 
Yani bir insan ders okurken veya birisine bir şeyler izah ederken veya tefekkürle okuduğu zaman Dellal-ı Kur'an olan üstadımız Bediüzzamanın ders verme makamına çıkmaktadır.
 
Selam ve Dua ile
Muhammed Numan ÖZEL
Haşiye - Mehaz:
 
(1) Envar Neşriyat / Barla Lahikası ( 27 )
(2) Envar Neşriyat / Barla Lahikası ( 253 )
 
 
 
Risale-i Nur Araştırma Merkezi
Yozgatnur

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1