Bir Vecize

RİSALE

50-

Bir Vecize

2015-09-16 10:12:00

Ermeniler'in maksadı Kürdleri aldatmaktan başka bir şey olamaz.

Çünkü ileride Kürdlerin kemiyyeten hal-i ekseriyette bulunduklarını inkâr edemeseler bile, keyfiyyeten, yani ilmen, irfanen kendilerinden dûn oldukları bahanesiyle, Kürdleri bir millet-i tabi'a haline getirecekleri muhakkaktır.

Buna ise, aklı başında olan hiçbir Kürd taraftar değillerdir.

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1