Bir vecize

RİSALE

50-

Bir vecize

2015-09-16 09:48:00

 

İslamiyyet, herhangi bir ırkın diğer bir unsur-u İslâm aleyhine olarak menfî surette intibah hasıl etmesini kabul edemez.

Binaenaleyh, Kürdleri Müslümanlıktan ayırmak isteyenler, esasat-ı İslâmiyeye muhalif hareket ediyorlar.

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1