Bediüzzaman Said Nursinin ümidi Ne idi?

RİSALE

50-

Bediüzzaman Said Nursinin ümidi Ne idi?

2015-11-03 09:10:00

Bediüzzaman Said Nursinin ümidi Ne idi?

 

Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ve hamdederim ki, İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidimi ve Müdafaat Risalesi'ndeki iddiamı sizinle tasdik ettirdi. Kastamonu - 5 Üstadın İhtiyar risalesindeki ümidi ve Müdafaat risalesindeki iddiası nedir?

 

metne baktığımızda:
 
" Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniye ve imaniyede ihlaslı ve kuvvetli ve şanlı arkadaşlarım!
 
Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ve hamdederim ki, İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidimi ve Müdafaat Risalesi'ndeki iddiamı sizinle tasdik ettirdi. Evet, lillahilhamdü biadedi-z zerrati min-el ezeli ile-l ebed sizin ile otuz bine mukabil gelen otuz Abdurrahman'ı, belki yüz otuz, belki bin yüz otuz Abdurrahman'ı Risalet-ün Nur'a ihsan etti. 
 
Hem unutulmayan, her vakit yanımda bulunan kardeşlerim, Risale-i Nur'a sizin gibi pek ciddî sahib ve muhafız ve vâris ve hakikatbîn ve kıymetşinas zâtların benim yerimde benden daha kuvvetli, ihlaslı olarak vazife-i Kur'aniye ve imaniyede çalıştıklarını gördüğümden, kemal-i ferah ve sürur ve itminan ve istirahat-ı kalb ile ecelimi ve mevtimi ve kabrimi karşılıyorum, bekliyorum. 
 
Ben sizi yazılarınızda ve hatırımdan çıkmayan hidematınızda günde müteaddid defalar görüyorum ve size olan iştiyakımı tatmin ediyorum. Siz de bu bîçare kardeşinizi risalelerde görüp sohbet edebilirsiniz. Ehl-i hakikatın sohbetine zaman, mekân mâni' olmaz; manevî radyo hükmünde biri şarkta biri garbda, biri dünyada biri berzahta olsa da rabıta-i Kur'aniye ve imaniye onları birbiriyle konuşturur.  
Envar / Kastamonu Lahikası ( 5 ) "
 
____________________________
 
İhtiyarlar r. barla hayatında yazılan 2. said döneminin ilk mahsulatlarındandır. Kastamonu ise dönem itibari ile 8 - 15 sene sonralarına tekabül etmektedir. 
 
Barlanın ilk hizmet mahlli olması sebebi ile, üstad Bediüzzaman Said Nursi bu hizmetin ve Risale-i Nur Külliyatının ve Nur Talebelerinin kemmiyet ve keyfiyeten artıp nurlara sahip çıkılmasıdır. sahipsiz bırakılmamasıdır.
 
metinde kırmızı ve bold olan yer aslen sualin cevabıdır. 
 
üstadımızın iddiası budur kanaatindeyiz.
 

 

50-Birtek gayem vardır: O da, mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm memleketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i İslâmın iman esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhâssa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve müslümanları imana davet ediyorum.
 
Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedem ile inşâallah Allah huzuruna girmek istiyorum, bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da, korkarım ki bolşevikler olsun! Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için mukaddes bir gayedir.
 
Beni serbest bırakınız. El birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına, Allah'ın birliğine hizmet edeyim.
envar / Şualar ( 497 )
 
 
Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde Said'den altmış dokuz emvat bâ-âsam {(*): Günahlar demek.} âlâma
 
Yetmişinci olmuştur o mezara bir mezar taşı, beraber ağlıyor hüsran-ı İslâm'a
 
Ümidim var ki, istikbal semavatı zemin-i Asya, bâhem olur teslim yed-i beyza-i İslâma
 
Zira yemin-i yümn-ü imandır, verir emn-ü eman ü emniyeti enâma.
envar / Şualar ( 320 )
 
Muhammed Numan ÖZEL
 
 
Risale-i Nur Araştırma Merkezi
Yozgatnur

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1