Bazı Ehl-i Tarikin anladıkları bir mananın izahı

RİSALE

50-

Bazı Ehl-i Tarikin anladıkları bir mananın izahı

2015-07-22 10:50:00

Bazı Ehl-i Tarikin anladıkları bir mananın izahı

 

50-Sual: Bazı Tarikat ehli şöyle bir şey demektedir. Sonun Sonunda Seyyidlerden Cemaat Gelecek.Onların İçlerinde Ğavs,Alim ve Seyyidler Olur. Hizmeti Onlar Alır Götürürler Bırakmazlar. B.S.Nursi 

Kaynak;Emirdag L./246;Sualar,520;Mektubat,424;Lemalar,22 (sözler neşriyat)

buraları mehaz olarak gösteriyorlar.

_______________________________________________________________________

elcevap:

bu mehazler ise mehdiyete dair mebhaslardan ibarettir. 

seyyidler cemaati bahsini bu şekilde yorumlamışlar.

 

Üçüncü Vazifesi: İnkılabat-ı zamaniye ile çok ahkâm-ı Kur'aniyenin zedelenmesiyle ve şeriat-ı Muhammediyenin (A.S.M.) kanunları bir derece ta'tile uğramasıyla o zât, bütün ehl-i imanın manevî yardımlarıyla ve ittihad-ı İslâmın muavenetiyle ve bütün ülema ve evliyanın ve bilhâssa Âl-i Beyt'in neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakâr seyyidlerin iltihaklarıyla o vazife-i uzmayı yapmağa çalışır. 

Envar Emirdağ Lahikası-1 ( 266 ) sözler'de (246)

 

İkinci İşaret, yani Altıncı İşaret: Hazret-i Mehdi'nin cem'iyet-i nuraniyesi, Süfyan komitesinin tahribatçı rejim-i bid'akâranesini tamir edecek, Sünnet-i Seniyeyi ihya edecek; yani âlem-i İslâmiyette risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr niyetiyle şeriat-ı Ahmediyeyi (A.S.M.) tahribe çalışan Süfyan komitesi, Hazret-i Mehdi cem'iyetinin mu'cizekâr manevî kılıncıyla öldürülecek ve dağıtılacak.

Mektubat ( 424 )

 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, gayb-aşina nazarıyla görmüş ki: Âl-i Beyti, Âlem-i İslâm içinde bir şecere-i nuraniye hükmüne geçecek. Âlem-i İslâmın bütün tabakatında kemalât-ı insaniye dersinde rehberlik ve mürşidlik vazifesini görecek zâtlar, ekseriyet-i mutlaka ile Âl-i Beytten çıkacak.

Lem'alar ( 22 ) 

 

Dünyada mütesanid hiçbir hanedan ve mütevafık hiçbir kabîle ve münevver hiçbir cem'iyet ve cemaat yoktur ki, Âl-i Beyt'in hanedanına ve kabîlesine ve cem'iyetine ve cemaatine yetişebilsin.
Şualar ( 520 )

 

yozgatnur66

Bu mehdi (a.s.) ile alakadar olan metni anlamak istedikleri gibi ve etbalarını muhafaza etmek için bu şekil de izah edip, yorumlayıp, tahrip ve tahrif etmişlerdir. Bu tip yanlış işlere girişeceklere etbalarına ilim, irfan vermeye daha çok çaba sarf etseler ve bunun için Risale-i Nur Külliyatını okuyup, okutsalar daha fazla tesirli olacaktır.

Netice: Sonun Sonunda Seyyidlerden Cemaat Gelecek.Onların İçlerinde Ğavs,Alim ve Seyyidler Olur.Hizmeti Onlar Alır Götürürler Bırakmazlar.B.S.Nursi

Kaynak;Emirdag L./246;Sualar,520;Mektubat,424;Lemalar,22 (sözler neşriyat)

Bu gibi bir söz ne külliyatta ne hatırada geçmektedir.

 

Muhammed Numan ÖZEL

Risale-i Nur Araştırma Merkezi

Yozgatnur

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1