Badıllı Ağabey

RİSALE

50-

Badıllı Ağabey

2015-01-02 20:04:00

Gülen'den Abdulkadir Badıllı ağabey için taziye mesajıBütün safiyet ve samimiyeti ile yaşadığı aşiret hayatını, Nur yolculuğu ile devam ettirip hitama erdirme şerefine nail olan bir kahraman idi Badıllı Ağabey.

Bir delikanlı iken tanıdığı Risale-i Nur’a, bütün hayatını vakfetme nimetine vasıl olarak, hizmeti büyük bir dikkat ve sadakat ile yürütmeye azami itina gösterdi.

Üstad ve talebelerinden geriye kalan ve ulaşabildiği bütün mektup ve belgeleri gözü gibi korudu.

Her yazdığını ve söylediğini delillere dayandırmaya çalıştı.

Risale-i Nur’a tam ve eksiksiz bir şekilde hizmet etmek için bütün hayatı boyunca devam edecek bir ilim ve tahsil yolculuğuna başladı.

Anne dili Kürtçe ve ilkokulda öğrendiği Türkçe’ye ilave olarak Arapça ve Farsça’yı öğrendi.

Osmanlıca kaynakları büyük bir merak ve dikkat ile incelemeye başladı.

Eski Said döneminde yazılan eserleri büyük bir vukufiyet ve cesaretle bir araya getirdi.

‘’Asar-ı Bediyye’’ yayınlandığı zaman, öncelikle Nur Camiası içinde büyük tartışma ve araştırmalara kapı açıldı.

Kürt Meselesine, bütün korku ve alışılmış tavırların dışında büyük bir cesaret ve ciddiyetle eğildi.

Meselenin Risale-i Nur perspektifi içinde, İslam kardeşliği çerçevesinde hal edilmesi için her zeminde, büyük bir vukufiyetle çözüm yolarını ifade etmekten geri durmadı.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatının, bütün detayları ve bilinmeyen yönleri ile gün yüzüne çıkarılması için büyük bir mücadeleye girişti.

Bunun için Türkiye’nin her tarafını dolaştı.

Üstad’la en küçük bir münasebeti olanları dahi ziyaret ederek, ulaşabildiği bütün hatıraları büyük bir şevk ve titizlikle kaydetti.

Üç ciltlik ‘’Mufassal Tarihçe-i Hayat’’ bu kutlu ve heyecan verici gayretin sonucu olarak ortaya çıktı ve Nur Talebelerine armağan edildi.

‘’Risale-i Nur’un Kudsi Kaynakları’’ büyük bir emeğin ve muhteşem bir çalışmanın sonucu olarak hayata geçti.

Yoluna baş koyduğu iman ve Kur’an hizmetinin, nasıl bir manevi zenginliğe ve sahih me’hazlara istinat ettiğini ilmi bir şekilde ortaya koydu.

Risale-i Nur ve Üstad Bediüzzaman Hazretlerine yapılan her türlü hücum, saldırı ve iftiranın karşısına, bir cengâver ve fedai kararlığı ile çıktı.

Risale-i Nur’un sadeleştirme ve tahrif gayretlerine, en net ve tartışmasız bir şekilde karşı çıktı.

Son dönemde ortaya çıkan, cemaat ve din hizmetleri kisvesi altında devleti ele geçirme ve darbe yapma girişimlerine karşı, Risale-i Nur adına cesaretle ve kahramanca karşı çıkarak, millet iradesinden yana tavrını net ve tartışmasız bir şekilde ortaya koydu.

Sağlığı el verdiği müddetçe Risale-i Nur adına ve hizmet maksadıyla davet edildiği her toplantı ve platforma katılmaya özen gösterdi.

Bu şekilde yapılan birçok toplantıya beraber katılma, aynı zeminlerde konuşma ve beraber yolculuk etme şerefine nail olduk.

Son yıllarda sağlığı büyük ölçüde bozulduğu halde, hizmetlerden geri kalmamak için olağanüstü bir çabanın içinde olduğu fark ediliyordu.

78 yıllık hayatının altmıştan fazla yılını, Risale-i Nur hizmeti ile geçirdi.

Bu altmış yılı aşkın süreye, çok büyük ve değerli çalışmalar sığdırdı.

Vefatı ve defni ile de büyük bir hayrın ve güzelliğin yaşanmasına vesile oldu.

Vefatından yüz on gün sonra mezarı parçalanarak bilinmeyen bir yere götürülen Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin gömüldüğü Dergâh’taki boş mezarının çapraz karşısına defnedilerek, elli beş yıl önce devlet tarafından yapılan büyük bir yanlışlığın düzeltilmesine, vefatı ile vesile oldu.

Bakanlar Kurulu, özel bir karar alarak Şanlıurfa’nın bu Aziz evladının İbrahim Halilullah Dergâhında, yüz senedir kimsenin defnedilmediği bir bölüme defnine izin vererek, Üstad ve bütün Nur Talebelerine yapılan büyük yanlışlığı büyük bir kadirşinaslıkla düzeltti.

Badıllı Ağabey, vazifesini en güzel şekilde yaparak tezkeresini aldı ve Rahmet-i Rahmanâ kavuştu.

İnşallah Resulullah (ASV) ve Üstad’ına komşu olarak haşrin sabahını bekleyecektir.

Rahmet ve keremi bol olan Rabbimiz, inşallah bu hizmet ve çile ehli insana inayet ve keremi ile muamele edecektir.

Gönülden duamız budur.

Rabbim bizleri de son yolculuğumuzda, sevdiklerine refik ve yoldaş eylesin.

Aziz ruhuna binler rahmet ve mağfiretler…

Kaynak: Risale Haber

Risale-i Nur Araştırma Merkezi

Yozgatnur

0
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf |  görsel 1