Ahmet Hamdi Akseki

RİSALE

50-

Ahmet Hamdi Akseki

2008-05-13 14:56:00

 

                  Ahmet Hamdi Akseki

 

  

 

Ahmet Hamdi Akseki ( .... - 1951)Türkiye Cumhuriyetinin üçüncü Diyanet İşleri Başkanı olan, yazdığı değerli eserleri ve yaptığı hizmetleri ile yüzyılımızın İslâm alimleri arasında önemli bir yeri olan Ahmet Hamdi AKSEKİ, Antalya ili Akseki ilçesi Güzelsu Beldesinde doğdu. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim öğrenmeğe, 7 yaşında da camide mukabele okumaya başladı. Önce babası Mahmut Efendi'den sonra da Mecidiye Medresesinde Müderris Abdurrahman Efendi'den okudu. 14 yaşında babasıyla Ödemiş'e giden A.Hamdi AKSEKİ, ailesinin fakir olması sebebiyle, tahsil parasını temin için pamuk tarlalarında çalıştı.

Karamanlı Süleyman Efendi'nin medresesinde tahsiline devam etti. Daha sonra İstanbul'a geldi ve Dersiâm Bayındırlı Muhammed Şükrü Efendi'den icazet aldı. Medresetü'l Mütehassisin'de 3 sene okudu, doktora imtihanını vererek birincilikle mezun oldu. Henüz 32 yaşında iken 3 fakülteyi tamamladı.

 

Hamdi AKSEKİ, hocası İsmail Hakkı Bey'in delâleti ile, Heybeliada Mekteb-i Bahriye-i ŞÃ¢hane Akaid-i Dini'ye muallimliğine tayin edildi. Burada okuttuğu dersler, "Dini Dersler", adı ile üç cilt olarak Sebilürreşad Kütüphanesi tarafından bastırıldı. Heybeliada'daki görevine ek olarak Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii Şerifi Kürsi şeyhliğine tayin olunan AKSEKİ, İstanbul'daki medreselerde müderrislik yaptı. Umur-u Şeriyye ve Evkaf Vekaleti Tedrisat Umum Müdürlüğü görevinde iken medreselerin müfredat programlarını ıslah etti.

 

1924 yılında Diyanet işleri Başkanlığı Müşavere Heyeti Ã?zâlığına getirildi. 1939 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına tayin oldu. A.Hamdi AKSEKİ, M.Şerafeddin YALTKAYA'nın vefatından sonra Diyanet İşleri Başkanı oldu.

Merhum Ahmet Hamdi AKSEKİ, resmi hizmeti yanında, ilmi çalışmalarını da ihmal etmedi ve 70 kadar eser yazdı. İslâm Dini (İtikat, ibadet ve Ahlak)

9 Ocak 1951'de vefat eden Ahmet Hamdi AKSEKİ Arapça, Farsça ve İngilizce bilmekteydi.

 

 

 

Bunları biliyor muydunuz?

 • Ahmet Hamdi Akseki'nin, Kuran-ı Kerim mealini Atatürk'ün isteği ile yazdığını (Cemal Kutay, Rönesans Dergisi, Şubat 1991, s.20)
 • Ahmet Hamdi Akseki'nin, Askere Din Kitabı isimli eserini Fevzi Çakmak'ın talebi üzerine Atatürk'ün isteğiyle yazdığını ...
 • Ahmet Hamdi Akseki'nin, amazon.com, ideefixe.com.tr gibi Dünya'nın ve Türkiye'nin önde gelen Internet kitapevlerinde bilgileri bulunan "Bulgaristan Mektupları" isimli tarih/hatırat türü bir kitabı olduğunu ...
 • 4-6 Kasım 1994 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi tarafından Ahmet Hamdi Akseki sempozyumu düzenlendiğini ...
 • Bu sempozyumda, Selçuk Ünv. İlahiyat Fak. İlahiyat Fak. Kurucu Dekanlığını yapan merhum Doç. Dr. Osman Cilacı'nın "Ahmet Hamdi Akseki'nin Dinler Tarihi'ne Bakış Tarzı" adlı bir bildiri yayınladığını ...
 • Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi İlhan Yıldız'ın 1997 senesinde "Ahmet Hamdi Akseki ve Din Eğitimindeki Yeri" isimli bir doktora tezi yaptığını ...
 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Türkan Keşkek'in 2003 senesinde "Ahmet Hamdi Akseki ve Fıkhi Görüşleri" isimli bir yüksek lisans tezi yaptığını ...
 • Ahmet Hamdi Akseki'nin, Necip Fazıl Kısakürek'in lise öğretmeni olduğunu ...
 • 18 yaşlarındayken İstiklal marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dan Arap Edebiyatı dersi aldığını ...
 • 1946 senesinde Bülent-Rahşan Ecevit çiftinin nikahını kıydığını ...


Ahmet Hamdi Akseki'nin Eserleri:
Namaz Sürelerinin Türkçe Tercüme ve Tefsiri
Ahlak Dersleri
İslam Dini/İtikat, İbadet ve Ahlak
Askere Din Dersleri
Öğretmen Ve Öğrencilere Yardımcı Açıklamalı Din Dersleri
Ülema-yı İslamiyeye Bir Sual ve Abdullah Gemilyan Efendinin Cevabı
Dini Dersler (3 Kitap)
Hatemü'l-Enbiya Hakkında En Çirkin Bir İsnadın Reddiyesi
Vel-Asr Tefsiri
Bulgaristan Mektupları
Yavrularımıza Din Dersleri
İslam Fıtri Tabii ve Umumi Bir Dindir
Namaz Sürelerinin Türkçe Tercüme ve Tefsiri
Ahlak İlmi ve İslam Ahlakı
Yeni Hutbelerim
Köylüye Din Dersleri
Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Müslümanlık


Ahmet Hamdi Akseki Biyografileri:

Ahmed Hamdi Akseki/Hayatı-Eserleri-Tesiri, Üçdal Neşriyat, 1966
Ahmed Hamdi Akseki, Veli Ertan, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, 1988

 

Diyenet işleri sayfasından iktibastır.

 

   yozgatnur66

361
0
0
Yorum Yaz

Fotoğraf | görsel 1