Risale-i Nur Külliyatında Arama ve Araştırma
.:YOZGATNUR66:. Aklını Doğru Kullan Huzur Bul!

50-

yozgatnur66 36 Takipçi | 0 Takip

Ey bu vatan gençleri! Firenkleri taklide çalışmayınız! Âyâ, Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefihane taklid edenler, ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i'dam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittiba ettikçe, hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz!.. Çünki şu surette ittibaınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır!.. Lem'alar ( 120 )

50-

Uygun Fiyatlara Külliyatlar

Fotoğraf |  görsel 1

Kategorilerim

Okumak İstediklerim

Risale-i Nur

Nurcular

Makaleleri

Haberler

Diğer İçeriklerim (2555)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (36)

Lahikalarımız ve Temel Kitaplarımız!

2015-01-22 16:13:00

Lahikalarımız: 1- Barla Lahikası 2- Kastamonu Lahikası 3- Emirdağ Lahikaları 4- Sikke-i Tastik-i Ğaybi 5- Tarihçe-i Hayat   Temel Kitaplar 1-Sözler  2-Lemalar  3-Mektubat  4-Şualar  5-Mesnevi-i Nuriye  6-işarat-ül i'caz   6 Kitap imanın 6 şartına 5 kitapta islamın 5 şartına bakar.   6 kitap sistemi programı teoriyi yapar. 5 kitap nasıl yapacağını gösterir.   Allahım sadakatın şartı olan Lahikalarla yürümeyi rabbim nasip etsin.   Muhammed Numan özel   ... Devamı

Cehennemde Müslümana Ateş Azabı Yok!

2015-01-18 20:43:00

Cehennemde Müslümana Ateş Azabı Yok!   Ey müttaki!Sen Cehennem'den felahbulursun. Ey sâlih! Sen Cennet'e felahbulursun. Ey ârif! Sen rıza-yı İlahîye nail olursun. Ey âşık! Sen rü'yete mazhar olursun.[1]"             Şu ateş azabı, Kur'ana imtisal etmeyen kâfirlere hazırlanmıştır. Hem bu ateş, tufan vesair musibetler gibi iyi-kötü bütün insanlara şamil musibetlerden değildir. Ancak bu musibeti celbeden, küfürdür. Bu beladan kurtuluş çaresi, ancak Kur'an-ı Kerim'e imtisaldir.[2]   Malumdur ki her insan için bir yaşam gayesi ve felsefesi yani anlayışı vardır. Dünyada yaşarken yapılan ibadetlerden alınan haz ve lezzetlerin farklı olduğu gibi gayeleri de aynen bunlar gibi farklıdır.   Meselamüttaki yani  Ehl-i takva. İttika eden. Haramdan ve günahtan çekinen, kendisini Allah'ın (C.C.) sevmediği fena şeylerdan koruyan. Olan birisi için ibadetten gaye Cehennemden kurtulmaktır.   Mesela salih yani Haklı olan, itikatlı, dindar, dinî emirlere uyan. * Faziletli, ehl-i takva olan için gaye ibadetten  Cennette olup kurtulmaktır. Mesela Arif yani  Çok irfanlı, çok tanınmış, meşhur âlim. * Bir işten iyi anlayan. (İrfan. dan) Bilen, bilgide ileri olan. Aşinâ, vâkıf. Hakkı, hakkı ile bilen. * Sabırlı ve mütehammil. * Çok düşünmeğe ihtiyaç kalmaksızın, tekellüfsüz gördüğünü bilen ve anlayan. * Zevkî ve vicdanî irfan sâhibi olan için gaye ibadetten Allahın Rızasına nail olmak kavuşmaktır.   Mesela Âşık olan için Çok fazla seven. Mübtelâ. Birisine tutkunolan için ibadetten gaye Bizzatihi Cenab-ı Halık-ı Kainat olan R... Devamı

Dava Adamı / Adam Gibi Adam Olmak

2015-01-14 15:24:00

Dava Adamı/ Adam Gibi Adam Olmak   يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى اْلآخِرَةِ Karşı tarafında muhalif fikir beyan eden olursa önce kendi davanın her şeyini en küçük bir teferruatını ve başkalar tarafından anlaşılmadığı için itiraza mahal olacak veya izaha gerek duyulacak yerlerini öğrenirsin. Kendini o noktalar merkez olmak üzere tüm benliğinle davanın inceliklerini kavrar ve birer müdafisi kesilirsin. Ama davayı benimsemek, ğaye-i hayat edinmek gerekmektedir.   Keyfiyet mevzuuna temaz eden bir meseledir aslında bu mevzu. Neden mi? İzah edeyim onu.   Daire genişlemesiyle naehillerin daire dahiline girmesi oldu. Daire haricinde kara renk olarak tabir edersek daire içinde dava içinde bürhan olan tarzı benimseyen kimse beyazdır. Kara rengin beyaza karışması hem kara rengi gri yapar hem beyaz rengi grileştirir. Beyazın karalaşmaması için davanın delailini bilmesi ve tavizsiz yaşaması ve muhlislerden olmaya ğayret etmesi elzemdir.   “Madem İslâm âlimleri -hadîs-i şerife göre- dünya ikbal ve heveslerinin peşinde koşmadıkça, peygamberlerin en emin vârisleridirler. Biz de Risale-i Nur'u, onun tam vârisi biliyoruz. Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi, hakikî vâris olmanın esasını yaşamış ve yaşıyor.[1]”   هَلَكَ النَّاسُ اِلاَّ الْعَالِمُونَ وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلاَّ الْعَامِلُونَ وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ  اِلاَّ الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ[2]   Bu 2 hadis-i şerifin ehemmitele üzerinde durduğu mesele Dünyaya meyletmemek ve Muhlislerden olabilmenin ehemmiyetidir. Nitekim Duası makbul olan Bel’am Bin Bahura [3] Dünya ve şehvet sebebiyle cehenneme ehil olacak bir surete inkılab etmiştir. Bu hadis ve bel’am’ın bize bakan yönü tehlikelidir nitekim be... Devamı

Üçlü ittifakın hedefi Risale-i Nur’u yasaklatmak

2015-01-14 15:20:00

Üçlü ittifakın hedefi Risale-i Nur’u yasaklatmak Risale-i Nur’ların tahrif ve istismardan korunmasına yönelik yasal düzenlemeler gereğince yayınevlerine Risale basma izninin verilmesi, bu düzenlemelere karşı mücadele veren üçlü ittifakın küçük ortağını galeyana getirdi. Bugüne kadar uydurma haber ve iddialarla “Risale-i Nur yasaklanıyor” algısını oluşturmaya çalışan Yeni Asya gazetesi, şimdi de verilen izinlerin geçersiz kılınması için canhıraş bir mücadele veriyor. İttifakın başında Risale-i Nur’un can düşmanı var Üçlü ittifakın CHP ayağı, başından beri Risale-i Nur’un neşri ve okunması da dahil olmak üzere dinî özgürlüklere karşı yürütülen her türlü mücadelenin kalesi olarak biliniyor. CHP iktidarında Risale-i Nur’lar muhtelif Bakanlar Kurulu kararlarıyla yasaklanmış, ayrıca Nur talebeleri yurt çapında zulümlere maruz kalmış, mahkemeler üzerinde baskı uygulanmak suretiyle Risale-i Nur’ların yargı kararıyla yasaklanması için yoğun çabalar harcanmıştı. CHP milletvekilleri, iktidarda olmadıkları zaman bile Risale-i Nur’ların serbestçe neşrini bir türlü içlerine sindiremiyor, iktidara “Nurcular kâğıdı nereden buluyor?” şeklinde soru önergeleri veriyordu. Risale-i Nur’un korunmasına yönelik yasal düzenlemeleri Anayasa Mahkemesine götüren CHP milletvekili Rıza Türmen de, AİHM’de hakimlik yaptığı sırada başörtüsü aleyhinde oy kullanmış, hattâ the Cemaat’in yayın organlarında “Başörtüsü aleyhindeki AİHM kararının mimarı” olarak adı geçmişti. Geçtiğimiz senelerde de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu&r... Devamı

Havz-ı Kevser Olmak

2015-01-13 13:04:00

Havz-ı Kevser Olmak   Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..[1]   Fikr-i milliyet ile, milletin cevfinde havz-ı kevser gibi bir havz-ı marifet ve muhabbet yapınız. Altındaki suyunu çeken delikleri, maarif ile kapatınız. İçine su akıtan yukarıdaki mecraları, fazilet-i İslâmiye ile açınız. Büyük bir çeşme var, şimdiye kadar sû'-i istimal ile şûristana dağılıp bazı seele ve acezeye neşv ü nema verdi. Bu çeşmeye güzel bir mecra yapınız, mesaî-yi şer'iye ile şu havuza dökünüz. Sonra da bostan-ı kemalâtınıza su veriniz. Bu, hiç bitmez ve tükenmez bir menba'dır.[2]                         Milliyetçilik fikri iki ağzı olan bir bıçak gibidir. Bu bir menbadan çıkan su 2 ark’a şubeye ayrılmaktadır. Bu arktan gelenlerin birisini menfi birini de müsbet bir cereyan kullanmaktadır.               Menfi olan geniş dairede menfi fikr-i milliyet olan ırkçılıktır. Dar dairede meşrebciliktir.               Bunun üzerinde biraz duracak olursak. Bu menfi olan şeyi devletler milletler mabeyninde meyvesi ırkçılıktır. Çekirdeği ise meşrebciliktir.               Bu meşrebcilik aslen geçiş kısmını da teşkil  edebilir. Mesela hamiyet çekirdek bundan çıkan filiz ve ağaçtan 2ye inkısam eden dalından birisi menfi milliyet birisi müsbettir. Kök itibariyle aynıdır. Bir hamiyetten yani bir şeyi muhafaza etmekten neş’et eden bir gayrettir.     &n... Devamı

Bir yorum

2015-01-13 08:23:00

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/nurlara-denetimli-nesir-izni_314795 lnkine yorum   Mustafa biter kardeşe: ağabeylere kemalizme entegre oldu derken bazıları gibi gidip chp/mhp nin peşinde konuştu diyorsun zannederim. Risale-i Nur ticari bir emtia değildir.   V. UMURCA'YA: GAYE RİSALELERİN BASILMASI MI SIHHATLİCE yoksa ben neden basmıyorum mu acaba? sanki bunda ben nenden basmıyorum efkarı hakim.   H. İLHAN'A: Akgündüze gülünperestlerin bir iftirasıdır. o fetva vermedi. dediği şudur:" Cumhuriyet Tarihi boyunca yolsuzlukların oranı % 80 iken şu anda en fazla % 20 olabilir" bunun neresinden gülenperestler gibi fetva çıkıyor anlamadım. c/mhpnin değirmenine su taşımak mıdır helalzade olmak? sakın o sadık-ı ahmak şümulüne girmeyesin?   birisi demiş: demokrattan başkasına vermeyiz.   Siyasi parti oy moy o benm işim değil. istediğiniz telden çalabilirsiniz. kimsenin cebine aklınızı koymayın. aklınız mücediddin cebinde olsun.   GAYE RİSALELERİN NEŞRİ İSE SIHHATLICA İSTEYEN NEŞRETSİN. YOK BEN DE BASAYIMSA BU NEYİN İFADESİDİR?   Bu arada y.asya ile kimsenin uğraştığı bence de yok. nasıl herkes kendisince yanlış bulduğğunu söylüyor (mesela kazım g. gibi pervasızca) buna da aynı pervasızca cevap verilince vay bizle uğraşıyorlar. hem şımaran çocuk gibi tokat yeyince masum ayağına yatmak gibi ayak yapılmamalı.    Şu muhakkak lakin abilerden hiçbiri sadece ben basayım demedi buda alışık olduğumuz bir iftiradır. bizzat o abilerle görüşen birisiyim. abiler orijinali olsun dediler hatta ortak bir vakıf kurulacaktı lakin var olan bir vakıfla devam kararı aldılar.   her yayınevinin basma hakkı yok olan belli ortada malum onlarda.... Devamı

Aslına uygun basılması konusunda yayınevlerine yetki vermeye baş

2015-01-12 14:49:00

Diyanet İşleri Başkanlığı, Risale-i Nur Külliyatı'nın aslına uygun basılması konusunda yayınevlerine yetki vermeye başladı Bugüne kadar çeşitli tahrif ve suistimallere maruz kalan Risale-i Nur Külliyatı, bundan sonra Diyanet İşleri Başkanlığının denetiminde aslına uygun basılabilecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Risale-i Nur Külliyatı'nın devlet tarafından korunmasını öngören yasal düzenlemeler neticesini verdi.  Dini Yayınlar Genel Müdürü Yüksel Salman, yaptığı açıklamada, 26 Kasım 2014 tarihli ve 29187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Bediüzzaman Said Nursi'ye ait eserler üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan tüm hak ve yetkilerin Diyanet İşleri Başkanlığına verildiğini hatırlattı. Bakanlar Kurulu kararının ardından eserlerin asıl nüshaları üzerinde konunun ilgilileriyle bir araya gelerek yaptıkları toplantılar sonucunda görüş birliğine vardıklarını belirten Salman, "Bugünden itibaren de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Risale-i Nur Külliyatı'nın basımı konusunda talepte bulunanlarla ilgili gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yetki vermeye başladık. Başkanlığımızla sözleşme imzalayan yayınevleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurarak bandrol alabilecekler" şeklinde konuştu.  Salman, ilk etapta 6 yayınevine yetki verildiğini belirterek, bir ay içerisinde yeni basımların raflarda yerini alacağını dile getirdi.  -"Asılsız haberlerin kaynağını kurutacak" Eserlerin basımı konusunda görüşlerine başvurulan Barla Platformu Başkanı Said Yüce, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Risale-i Nur'a sahip çıkmasının, ülke açısından iftihar vesilesi sayılacak bir gelişme olduğunu söyl... Devamı