NUR.GEN.TR

Risale-i Nur Temin İçin

Risale-i Nurla Alakadar Video Kayıtlatları

Takipçilerim (36)
karlitorosdaglari edebicanavar aheng webtatil tcsearch kitapnehri tckitap cafetu reklamcix webtc barlapazari gencridvan yuksek-sadakat hasat55 israilmirze kackarbali aziznergiz1 sezaorgel tubizeol faydalari kurabiye-tarifleri yohurize begohiriza sakivofeni juwifshi rumzork gomhiraz hagorangi foyisenar calikusudizisi ziharoji mehmetresit63 fattihbayindir maivesi aysenurcaynak nurlarsemavi

Risale-i Nur'un sadeleştirilmesi siyasal manevra

Risale-i Nur'un sadeleştirilmesi siyasal manevra Yazar Senai Demirci, "Risale'nin ana metni üzerinde oynamak değil, bu...

Devamı

Kuru Laf’a Karnımız Tok!

Kuru Laf’a Karnımız Tok! Vakta kimazi derelerinde hükümferma olan garaz ve husumet ve meyl-üt tefevvuku...

Devamı

Mübalağanın Zararı!

Mübalağanın Zararı! Mübalağa:Bir şeyi çok büyük veya çok küçük göstermek. Bir şeyi olduğundan fazla veya...

Devamı

Muhakemattan Notlar

İhsan-ı İlâhîden fazla ihsan, ihsan değildir. Bir dane-i hakikat bir harmanhayalâta müreccahtır. İhsan-ı İlâhî ile...

Devamı

Manevi istibdadlar Kırılmalı

Manevi istibdadlar Kırılmalı Ecnebilerde taklid ve cehalet ve taassub ve kıssîslerin riyaseti. Ve bizdeki mani...

Devamı

Lahikalarla Hareket etmeyenler!

vâ esefâ der ki: İslâmiyetin mağz ve lübbünü terkederek kışrına ve zahirine vakf-ı nazar ettik...

Devamı

Yeniasya Camiasındaki bir yorumuma cevaptır!

Biz Risale-i Nur Okuyan imseler için ESAS OLAN ŞAHIS DEĞİL RiSALE-İ NURDUR. * Şahsı esas...

Devamı

Risale-i Nur'ları anlamak için en muessir sebebleri:

Risale-i Nur'ları anlamak için en muessir sebebleri: 1-Haramlardan elimizden geldiği kadar uzak durmak 2-Bol bol istiğfar etmek 3-Evradlarımızı...

Devamı

KORSAN NEŞRİYAT MESELESİ SORU CEVAB http://www.nurunbekcisi.com/

Eyyüb Ekmekçi ağabeyden; Risale-i Nur'un neşir kaideleri, korsan neşriyatlar -bahusus RNK Neşriyat- hakkında biraz bilgi,...

Devamı

Risale-i Nuru Yeni Okumaya Başlayan Kardeşlerime Tavsiyem!

Risale-i Nuru Yeni Okumaya Başlayan Kardeşlerime Tavsiyem! Dikkat, Tefekkür, Devamlı okumak, cüz'i ihtiyarımızı bu yönde...

Devamı

Âfâkî, Nefsî, Usûlî Deliller

Âfâkî, Nefsî, Usûlî Deliller Mabudun vücuduna dair olan delilleri 2 kısma ayırmıştır: ...

Devamı

Bir Şey’in Tafsilatını Vermek

Bir Şey’in Tafsilatını Vermek Bir şeyin müteaddit sıfatlarını zikretmek, o şeyin zihinlerde tecessüm etmesine ve...

Devamı

beni akrabalarıma hasret bıraktılar

Bediüzzaman ‘beni akrabalarıma hasret bıraktılar’ dedi ve ağladı Polis yeğeni ile görüşmeyi anlatıyor Merhum Suad...

Devamı

İlim Nasıl Amele Döner?

İlim Nasıl Amele Döner? Yine şâyan-ı dikkattir ki;o madde-i latife, dört matbahta pişirildikten sonra ve...

Devamı

Risale-i Nurlar şerh edilebilir mi?

Risale-i Nurlar şerh edilebilir mi? “Risale-i Nurlar şerh edilebilir mi?” sorusunun cevabını doğru bir şekilde öğrenmek...

Devamı

Tekrar Tekrar Okumak

Tekrar Tekrar Okumak Ey arkadaş!Her parlayan şey, yakıcı ateş değildir. Evet, tekrar ve tekerrür bazan usanç...

Devamı

Kiminle Nasıl Konuşmalıyız?

Kiminle Nasıl Konuşmalıyız? BELÂGAT: Hitâbettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatlı güzel söz söyleme...

Devamı

Biri Kazanan Çoğu Kaybeden..

Biri Kazanan Çoğu Kaybeden.. Arkadaş!Nev'-i beşerde envaen dalalete düşen fırkaların sebeb-i dalaletleri, imamlarının kusurudur. Evet, imamları...

Devamı

Chp'nin Peşinde Giden Ehl-i ibadet'e!

Mim kemal diyor ki : ..Haşa ...muhammedin Allah inancı siyasetinin neticesidir.Allah inancı bedevileri...

Devamı

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !